Mínims quadrats amb Matlab

Mínims quadrats amb Matlab

En aquest vídeo s’explica el programa generat per Natalia Garrido-Villén a la compensació per mínims quadrats amb Matlab en l’assignatura «Mètodes Topogràfics». Aquesta assignatura s’imparteix en el Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsica i Fotogramétrica de la Universitat Politècnica de València.

Pràctica Triangulació.

Triangulació Topogràfica. Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Triangulació topogràfica Una triangulació es una xarxa de punts les coordenades dels quals considerarem fixes i en la qual podrem recolzar les poligonals o el nostre vol. Es tracta d’un esquelet bàsic compost per triangles on es basaran la resta de mètodes topogràfics. De manera que s’han de prendre totes les precaucions que siguen raonables…

Portada de la presentació: Poligonació Pràctiques

Poligonació topogràfica. Vídeo Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Quan parlem de poligonació topogràfica, parlem de poligonal topogràfica. Una poligonal topogràfica és una successió encadenada de radiacions, on s’han d’obtenir com a resultat final les coordenades dels punts d’estació. Es parteix d’un punt de coordenades conegudes i s’arriba a un altre també de coordenades conegudes, que pot ser el mateix. Des dels punts inicial…