Pràctica Triangulació.

Triangulació Topogràfica. Vídeo Pràctiques de Mètodes Topogràfics

Triangulació Topogràfica Una triangulació topogràfica es una xarxa de punts les coordenades dels quals considerarem fixes i en la qual podrem recolzar les poligonals o el nostre vol. Es tracta d’un esquelet bàsic compost per triangles on es basaran la resta de mètodes topogràfics, de manera que s’han de prendre totes les precaucions que siguen…

GNSS Diferencial. GPS Diferencial

GNSS diferencial. GPS diferencial. Correcciones GNSS (GPS) en tiempo real. (15)

Los errores del sistema GNSS limitan la precisión obtenida en tiempo real, los métodos GNSS diferencial, o GPS diferencial, permiten mejorar tanto la precisión como la integridad y la fiabilidad de nuestros resultados. Los sistemas de correcciones diferenciales en tiempo real consisten en algoritmos que corrigen errores GNSS en tiempo real. GNSS Diferencial. GPS Diferencial

Anállisis de resultados GNSS (GPS).

Análisis de resultados GNSS. Redes GPS. (14)

Un buen trabajo de Topografía o Geodesia (en nuestro caso con GNSS) se caracteriza por la exigencia de análisis de resultados GNSS. Esta excelencia se caracteriza por la garantía de acreditación de los resultados, con criterios de calidad y estadísticos que avalen nuestras afirmaciones. Para conseguir unos resultados óptimos, deberemos contar con una instrumentación adecuada,…

Pràctica Triangulació.

Triangulació Topogràfica. Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Triangulació topogràfica Una triangulació es una xarxa de punts les coordenades dels quals considerarem fixes i en la qual podrem recolzar les poligonals o el nostre vol. Es tracta d’un esquelet bàsic compost per triangles on es basaran la resta de mètodes topogràfics. De manera que s’han de prendre totes les precaucions que siguen raonables…

Portada de la presentació: Poligonació Pràctiques

Poligonació topogràfica. Vídeo Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Quan parlem de poligonació topogràfica, parlem de poligonal topogràfica. Una poligonal topogràfica és una successió encadenada de radiacions, on s’han d’obtenir com a resultat final les coordenades dels punts d’estació. Es parteix d’un punt de coordenades conegudes i s’arriba a un altre també de coordenades conegudes, que pot ser el mateix. Des dels punts inicial…

Anivellació topográfica

Anivellació topogràfica. Vídeo Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Què és anivellació topogràfica?. Quan parlem d’anivellació topogràfica, ens referim al càlcul de les cotes d’alguns punts, mitjançant el mesurament dels desnivells existents entre ells. Vídeo anivellació topogràfica En aquest vídeo us vaig a explicar breument en què consisteix la pràctica d’anivellació geomètrica de l’assignatura de mètodes topogràfics, centrant-nos principalment en les tasques de camp. En…