Triangulació Topogràfica. Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Triangulació topogràfica

Una triangulació es una xarxa de punts les coordenades dels quals considerarem fixes i en la qual podrem recolzar les poligonals o el nostre vol.

Es tracta d’un esquelet bàsic compost per triangles on es basaran la resta de mètodes topogràfics. De manera que s’han de prendre totes les precaucions que siguen raonables per garantir-ne la precisió.

Els mètodes planimètrics més utilitzats per al càlcul de coordenades aproximades dels vèrtexs per la topografia clàssica són les anomenades interseccions.

Mitjançant interseccions podrem determinar la posició de punts desconeguts, amb les coordenades X i Y. Per això, es fan mesuraments angulars i de distància. Es tracta del mètode topogràfic planimètric més precís. Les interseccions podran ser directes o inverses.

Intersección directa
Intersecció directa per al càlcul de punts inaccesibles.

Intersecció directa

És el procediment més precís de càlcul de coordenades aproximades. Partirem del fet que coneixem les coordenades de dos punts que anomenarem D i I. Volem conèixer les coordenades del punt V. Estacionarem l’instrumental als punts D i I i prendrem les dades necessàries per calcular els angles D i I i la distància ID.

Pothenot, intersecció inversa. Triangulació
Intersecció inversa por el mètode de Pothenot

Intersecció inversa

Pel que fa a la intersecció inversa, s’utilitza el mètode de Pothenot.

Serveix per a calcular les coordenades d’un punt estacionant en aquest punt i visant-ne d’altres de coordenades conegudes.

Encara que actualment no s’utilitza per a donar coordenades a punts d’estació de manera manual, és la metodologia que utilitzen les estacions amb mesurament sense prisma per a calcular les coordenades del punt d’estació, així com el làser escàner.

S’hi empra també per al replantejament de vies.

Criteris aplicats en el mesurament:

– Es treballa amb trípode i amb punxó centrador i portaprisma.

– Es pren una referència angular auxiliar i l’altura de l’instrument.

– S’hi aplica la regla de Bessel (CD i CI).

  • Cal comprovar errors de col·limació i eclímetre in situ.

– Les distàncies es mesuren almenys dues vegades, en CD i CI.

  • Comprovació in situ.

– Es para atenció als canvis d’altura de prisma.

  • En iniciar treballs es comprova l’altura de la banderola.

– Abans de retirar l’aparell, es comprova:

  • Nivell tubular
  • Plomada
  • Referència angular auxiliar
  • Altura

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.