Pràctica Triangulació.

Triangulació Topogràfica. Vídeo Pràctiques de Mètodes Topogràfics

Triangulació Topogràfica Una triangulació topogràfica es una xarxa de punts les coordenades dels quals considerarem fixes i en la qual podrem recolzar les poligonals o el nostre vol. Es tracta d’un esquelet bàsic compost per triangles on es basaran la resta de mètodes topogràfics, de manera que s’han de prendre totes les precaucions que siguen…

Pràctica Triangulació.

Triangulació Topogràfica. Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Triangulació topogràfica Una triangulació es una xarxa de punts les coordenades dels quals considerarem fixes i en la qual podrem recolzar les poligonals o el nostre vol. Es tracta d’un esquelet bàsic compost per triangles on es basaran la resta de mètodes topogràfics. De manera que s’han de prendre totes les precaucions que siguen raonables…

Portada de la presentació: Poligonació Pràctiques

Poligonació topogràfica. Vídeo Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Quan parlem de poligonació topogràfica, parlem de poligonal topogràfica. Una poligonal topogràfica és una successió encadenada de radiacions, on s’han d’obtenir com a resultat final les coordenades dels punts d’estació. Es parteix d’un punt de coordenades conegudes i s’arriba a un altre també de coordenades conegudes, que pot ser el mateix. Des dels punts inicial…

Anivellació topográfica

Anivellació topogràfica. Vídeo Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Què és anivellació topogràfica?. Quan parlem d’anivellació topogràfica, ens referim al càlcul de les cotes d’alguns punts, mitjançant el mesurament dels desnivells existents entre ells. Vídeo anivellació topogràfica En aquest vídeo us vaig a explicar breument en què consisteix la pràctica d’anivellació geomètrica de l’assignatura de mètodes topogràfics, centrant-nos principalment en les tasques de camp. En…

Portada de la presentació: Poligonació Pràctiques

Poligonació topogràfica. Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

Treballant en el món de la Geomàtica, no podem oblidar-nos de la captura de la dada, i utilitzant Topografia clàssica, una de les metodologies més comunes és la poligonació topogràfica. La poligonació topogràfica consisteix en un conjunt de punts units per trams o eixos. Es tracta de determinar les coordenades d’una sèrie de punts mitjançant…

Anivellació topográfica

Anivellació topogràfica. Pràctiques de Mètodes Topogràfics.

L’anivellació topogràfica, els mètodes altimètrics, tenen com a finalitat obtenir o marcar la cota d’un o diversos punts. En aquesta presentació s’expliquen breument els mètodes altimètrics de topografia clàssica, i la pràctica d’anivellació geomètrica que es realitza en l’assignatura «Mètodes Topogràfics» del Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia de la Universitat Politècnica de València. Els…